Angelique Reitsma
Dagvoorzitter
Angelique Reitsma studeerde geneeskunde in Utrecht, en werkte na haar artsexamen kort als arts-onderzoeker aan de VU te Amsterdam. Daarna emigreerde zij naar de Verenigde Staten, waar zij eerst werkte in een privékliniek voor wervelkolomchirurgie in Northern Virginia en haar Amerikaans artsexamen behaalde. Vervolgens woonde zij gedurende 6 jaar in Charlottesville, Virginia, waar zij een nieuwe carrière begon als biomedisch ethicus aan University of Virginia, een onderzoeksgrant binnenhaalde en een gezin startte. Publiceren, doceren en presenteren. Na deze vruchtbare jaren op UVA heeft zij aan University of Pennsylvania in Philadelphia op de Center for Bioethics gewerkt. Daar colleges gegeven en een onderzoeksprogramma geleid. In 2010 is zij geremigreerd en bij a.s.r. gaan werken als medisch adviseur. In september 2018 rondde zij haar specialisatie tot verzekeringsarts af. Angelique is actief binnen de GAV en heeft vier keer als dagvoorzitter van de Engelstalige dag van de Verzekeringsgeneeskundige dagen opgetreden.
Wendelien van Eerde

Psycholoog, Hoofddocent Amsterdam Business School
Wendelien van Eerde studeerde arbeids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 1998 op het onderwerp uitstellen. Na haar betrekking bij de Technische Universiteit Eindhoven is zij sinds 2007 hoofddocent bij de Amsterdam Business School van de Universiteit van Amsterdam. Naast haar onderwijs op het gebied van performance management, intercultural skills en evidence-based practice doet zij onderzoek naar werkmotivatie en tijd. Zij richt zich op onderwerpen zoals time management, planning en uitstelgedrag. Haar publicaties omvatten onder andere een aantal meta-analyses en overzichtsartikelen over deze onderwerpen.
Marijke Gordijn

Bioloog, oprichter, directeur-grootaandeelhouder en senior wetenschapper van Chrono@Work
Marijke Gordijn studeerde Biologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en specialiseerde zich tijdens haar promotie bij het Universitair Medisch Centrum in de chronobiologie en psychiatrie; een vakgebied dat o.a. onderzoek doet naar 24-uurs ritmiek, licht, slaap en welzijn. Ruim 25 jaar werkte zij bij de afdelingen Psychiatrie van het Universitair Medisch Centrum Groningen en Chronobiologie van de faculteit Science & Engineering bij dezelfde universiteit. In 2012 startte zij haar bedrijf Chrono@Work gespecialiseerd in op wetenschappelijke kennis gebaseerd advies, training, toegepast onderzoek, laboratorium ondersteuning, en innovatie op het gebied van 24-uurs ritmiek, licht en slaap. Marijke is naast gastmedewerker bij de universiteit, vice president van de Society for Light Treatment and Biological Rhythms, mede-oprichter van het Chronotherapie Netwerk Nederland en de stichting de Good Light Group, voorzitter van de wetenschapscommissie van de Nederlandse vereniging voor Slaap-waak onderzoek, en wordt regelmatig gevraagd in commissies van de Gezondheidsraad. Ze zet zich tevens actief in als wetenschappelijk expert voor Binnenlandse Zaken met betrekking tot de keuze voor zomer- of wintertijd.
Joke Hermsen

Filosoof en Auteur
Joke Hermsen studeerde letterkunde en filosofie en was daarna als docent en onderzoeker verbonden aan de Letterenfaculteit en de Faculteit Wijsbegeerte van de Universiteit van Amsterdam, Utrecht en Tilburg. In 1993 promoveerde zij aan de UU op het proefschrift Nomadisch narcisme. Sekse, liefde en kunst in het werk van Belle van Zuylen, Lou Andreas-Salomé en Ingeborg Bachmann (Kok Agora 1993). Daarna publiceerde zij samen met Dana Villa in Amerika een boek over Hannah Arendt, The Judge & the Spectator, en in Nederland een geschiedenis van vrouwelijke denkers Het denken van de ander (Kok Agora 1997). Met de dichter Henk van der Waal vertaalde zij Franse poezie en filosofie, en kreeg zij twee kinderen, Rodante (1992) en Sebald (1996).
In 1998 debuteerde zij bij de Arbeiderspers met de roman Het dameoffer, enkele jaren later gevolgd door de historische roman Tweeduister, over de Bloomsbury schrijvers T.S Eliot en Virginia Woolf. Deze roman werd ook in het duits vertaald. In 2004 publiceerde zij een satirische roman over academisch filosofische kringen, De profielschets geheten, waarmee zij voorlopig afscheid nam van de universiteit. Haar essaybundel over kunst, literatuur en filosofie Heimwee naar de mens haalde in 2004 de shortlist voor het beste filosofische boek van het jaar. In februari 2008 verscheen haar roman, De liefde dus, over de 18e eeuwse schrijfster en filosofe Belle van Zuylen. Deze werd bekroond met de Halewijn literatuurprijs 2008 en genomineerd voor de Libris literatuurprijs 2009. In november 2009 verscheen bij de Arbeiderspers haar boek over de tijd, Stil de tijd. Pleidooi voor een langzame toekomst, met onder meer essays over Henri Bergson, Ernst Bloch, Hannah Arendt, Mark Rothko, Simeon Ten Holt, Virginia Woolf en Marcel Proust. Dit boek behaalde 25 herdrukken.
Daarna publiceerde zij het essay Windstilte van de ziel (2010) en de roman Blindgangers, en recent de essaybundel Kairos. Een nieuwe bevlogenheid (2014) In 2017 verscheen de essaybundel 'Melancholie van de onrust' die zij schreef in opdracht van de Maand van de Filosfie 2017. Op dit moment werkt ze aan een nieuwe roman met de werktitel 'Rivieren keren nooit terug'. In 2017 was zij curator van een grote internationale tentoonstelling in Kasteel van Gaasbeek, 'Kairoscastle, de kunst van het juiste ogenblik' geheten, geïnspireerd op haar essays 'Stil de tijd' en Kairos die zij samen organiseerde met Jaap de Jonge. Ze geeft veel lezingen over haar werk en over diverse filosofische en maatschappelijke kwesties. Vanaf 2012 geeft zij ook vijfdaagse filosofische cursussen in de Franse Bourgogne. (www.arthel.nl)
Jan Hoeijmakers

Hoogleraar moleculaire genetica, Erasmus MC, Rotterdam
Prof.dr. Jan Hoeijmakers (Sevenum, 1951) is hoogleraar Moleculaire Genetica aan het Erasmus MC. Sinds 2017 is hij tevens verbonden aan het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht en sinds 2016 ook aan het CECAD - Cluster of Excellence for Aging Research - in Keulen. Hij is ook verbonden aan het Oncode instituut.
Witte Hoogendijk

Hoogleraar Psychiatrie, Erasmus MC, Rotterdam
Witte Hoogendijk is hoogleraar en hoofd van de afdeling Psychiatrie bij Erasmus MC in Rotterdam. Als psychiater behandelt hij vooral patiënten met stressgerelateerde stoornissen. Daarnaast doet Witte al 30 jaar onderzoek naar de biologische-, psychologische- en sociale rol die stress speelt bij het ontstaan van depressie en burn-out. Resultaten en visie vanuit dit onderzoek heeft Witte regelmatig voor een breder publiek vertaald op televisie (Nieuwsuur, VPRO’s Labyrint, VARA’s Nieuwslicht, Coen Verbraaks Kijken in de ziel, NOS journaal, VARA’s Paul Witteman en Buitenhof) en in de geschreven pers (NRC Handelsblad, Volkskrant etc). Samen met Volkskrant journalist Wilma de Rek schreef hij het boek Van Big Bang tot Burn-out: het grote verhaal over stress en het boek Leef als een beest.
Frank Huisman

Hoogleraar Medische Geschiedenis, UMC Utrecht
Frank Huisman is als hoogleraar medische geschiedenis verbonden aan het UMC Utrecht. Hij is tevens lid van het Descartes Centrum voor wetenschapsgeschiedenis van de Universiteit Utrecht. Huisman heeft gepubliceerd over de gezondheidszorg van de vroegmoderne en de moderne tijd, en over medische historiografie. Momenteel werkt hij aan een boek over de transformatie van de Nederlandse gezondheidszorg tussen 1865 (de wetten van Thorbecke) en 1941 (het ziekenfondsbesluit).
Vincent Icke

Hoogleraar Theoretische Sterrenkunde, Universiteit Leiden en bijzonder hoogleraar Kosmologie, Universiteit van Amsterdam.
Vincent Icke studeerde theoretische natuurkunde en sterrenkunde te Utrecht, en promoveerde in 1972 te Leiden op het ontstaan van sterrenstelsels en grote-schaal structuur in het Heelal. Naast zijn wetenschappelijk werk is hij actief betrokken bij de popularisatie van de wetenschap. Hij schrijft regelmatig in de populaire pers, zowel dag- en weekbladen als maandbladen, en is auteur van verschillende boeken. Daarnaast is hij een graag geziene gast in TV-programma's zoals De wereld draait door.
Walter Weyns

Hoogleraar Algemene Sociologie, Universiteit van Antwerpen
Walter Weyns (°1958) is hoogleraar algemene sociologie aan de Universiteit Antwerpen waar hij onder meer klassieke sociologische theorie en cultuurkritiek doceert. Hij beoefent een essayistische vorm van wijsgerige cultuursociologie, wat hem toelaat om over disciplinaire muurtjes te kijken. Hij schreef een dissertatie over Jürgen Habermas en publiceerde o.a. de monografieën Marx begrijpen (Houtekiet, 2018); Van mensen en dingen. Een verkenning van onze socialiteit (Intersentia, 2017); Klassieke sociologen en hun erfenis (LannooCampus, 2014); Het geval Canetti (Acco, 2008); Het tijdperk van de maatschappij (Acco, 2004). Voorts redigeerde hij verschillende bundels waaronder Marktisme. Kritiek op het berekenend samenleven (Pelckmans, 2013), New Public Spheres (Ashgate, 2013), en Gedoofde kaarsen en uitslaande vlammen. Secularisatie onder de loep (Polis, 2015).