OVER HAAST?! Hebben we de klok of hebben we de tijd? op 30 oktober 2019.


DATUM en TIJD
Woensdag 30 oktober 2019
Ontvangst vanaf 8.30 uur, aanvang 9.00 uur. Afsluiting om 17.15 met aansluitend een borrel met een hapje en een drankje.

DOELGROEP
Medisch specialisten, huisartsen, bedrijfs- en verzekeringsartsen, medisch adviseurs, gezondheidszorgpsychologen, klinisch (neuro)psychologen en andere belangstellenden.

LOCATIE
Dit congres vindt plaats in De Heerlickheijd van Ermelo.


PRIJS
De inschrijfprijs is € 475.

ACCREDITATIE

Voor dit congres zijn 6 punten toegekend door het Accreditatiebureau Algemene Nascholingen (ABAN) van de KNMG onder nummer 368837.
Het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) van de KNMG is het centrale loket voor het aanvragen van accreditatie van algemene nascholingen. Een algemene nascholing is een nascholing op het gebied van bijvoorbeeld: gezondheidsrecht, medische ethiek, communicatie, managementvaardigheden, zorgstelsel, etcetera. Meer informatie over het ABAN vindt u b.v. hier.
Voor vrijwel alle artsen worden door het ABAN geaccrediteerde scholingen beschouwd als vakinhoudelijke nascholingen. Wij adviseren u bij twijfel naar de actuele regelgeving bij uw eigen vereniging te informeren. Op de site van de KNMG is aangegeven:

"Accreditatie-uren toegekend door het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) tellen mee als nascholing binnen het eigen vakgebied, omdat de algemene competenties (zoals communicatie, samenwerking en maatschappelijk handelen) tot het vakgebied van iedere geneeskundig specialist en profielarts behoren."
(pilot-nascholing-buiten-eigen-vakgebied-omgezet-in-regulier-beleid-.htm)

Voor klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen (BIG) is accreditatie aangevraagd bij de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt).

Vul onderstaand formulier in en schrijf u in!
Uw voorletters
Vul hier uw naam in
Dit komt op de badge en deelnemerslijst
Vul hier uw adres in
Uw postcode
Uw woonplaats
Uw Bignummer (11 cijfers)
Als u geen BIGnummer heeft kunt u 11 nullen invullen
Uw e-mailadres
Hier graag aangeven dat u akkoord gaat met de Algemene verkoop-, annulerings- en leveringsvoorwaarden. Deze vindt u hier.
Opmerking, code of eventuele extra informatie
U kunt meerdere opties kiezen.